Update 15 juni 2020

Beste klanten,

Reeds drie maanden zijn we in de ban van het Coronavirus. Ondertussen heeft Reizen Lauwers niet stilgezeten en werd er met veel enthousiasme uitgekeken naar het heropenen van de grenzen. Vandaag is het dan zover en is reizen, mits de nodige restricties, weer mogelijk.

Uw veiligheid – onze allerhoogste prioriteit

Voorbereiding:

• Onze autocar wordt verlucht voor elk traject, alsook tijdens mogelijke tussenstops.
• De harde en gladde oppervlakken in de autocar, waarmee passagiers in contact kunnen komen, worden ontsmet. Hierbij horen handgrepen, arm- en hoofdsteunen, bedieningspanelen, … Dit gebeurt ook tijdens de geplande tussenstops.
• De ventilatie is onderhouden volgens de voorschriften van de constructeur en zal zo worden ingesteld en gebruikt dat verse buitenlucht maximaal wordt bevorderd.
• Er is een voorraad aan handgels voorzien die kunnen worden ingezet voor de veiligheidsprocedures.
• Voor de standplaats voor laden, ontladen, op- of afstappen wordt een plaats gekozen met voldoende vrije ruimte om bewegingen van personen veilig te kunnen laten verlopen.
• De passagiersgegevens, met inbegrip van de contactgegevens, dienen gedurende 4 weken te worden bewaard, met inachtneming van de nationale regels inzake gegevensbescherming. In overeenstemming met de wetgeving moet het mogelijk zijn om deze gegevens beschikbaar te stellen voor het "contact tracing".

Opstap- en afstapprocedure:

• Bij autocars met 2 deuren wordt enkel de achterste gebruikt door de passagiers.
• Alvorens in te stappen wordt aan de passagiers gevraagd om de gebruikelijke veiligheidsafstand te bewaren
• Passagiers volgen de algemeen geldende veiligheidsmaatregelen COVID-19 en ontsmetten bovendien de handen bij elke opstap
• De chauffeur(s) stappen steeds eerst uit en ook laatst in

Bagageprocedure:

• Er wordt zo weinig mogelijk handbagage in het voertuig meegenomen.
• Voor de bagageruimte van het voertuig wordt een veilige perimeter gerespecteerd en best met signalisatie aangeduid, als de standplaats het toelaat.
• De chauffeur behandelt in deze zone de bagagestukken voor in- en uitladen en draagt daarbij verplicht wegwerphandschoenen.
• De passagiers brengen, geordend, de bagage tot in het bereik van de chauffeur, zonder hem/haar te benaderen, en ontvangen hun bagage terug aan de grenzen van de veiligheidszone.


Tijdens de reis:

• Mondmaskers verplicht bij op- en afstappen. 
• Passagiers blijven gedurende het hele traject hun zitplaats gebruiken, ook voor de terugweg. Signalisatie wordt gebruikt, of aangebracht, om de eigen plaats te helpen memoriseren.
• Bij langere trajecten worden voldoende sanitaire stops gepland. Het toillet aan boord van onze autocar wordt enkel opengesteld bij noodgevallen. 
• De koelkast aan boord wordt niet gebruikt voor de verdeling van dranken of versnaperingen voor de passagiers.
• De chauffeurszone is afgesloten door een flexibele afscheiding van de passagierszone, hierdoor is de chauffeur vrijgesteld van het dragen van mondmasker.

Gaat mijn reis door?

Momenteel bekijken we welke reizen in de nabije toekomst kunnen doorgaan en zullen onze klanten hierover spoedig informeren.

Voor elk land dat zijn grenzen terug opengesteld heeft, zijn er verschillende bepalingen waarmee rekening dient gehouden te worden. Zeker voor autocarreizen zijn er zeer specifieke maatregelen die nauw moeten opgevolgd worden.

Voor meer informatie omtrent reizen naar het buitenland en de plaatselijke maatregelen verwijzen wij graag naar de website van de Europese Unie.

klik hier

Kan ik met een gerust hart mijn geplande reis betalen?

Jazeker! Mocht uw reis toch geannuleerd worden omwille van het coronavirus, krijgt u uw betaalde bedrag terug in de vorm van een tegoedbon (zie M.B. van 19 maart 2020).  De verzekeringsovereenkomst betreffende de bescherming tegen insolventie bij de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten dekt de terugbetaling van deze tegoedbonnen. Naast het feit dat ons familiebedrijf een financieel zeer sterk en gezond bedrijf is, zijn wij ook verzekerd bij het Garantiefonds Reizen. Dit wil zeggen dat uw betaalde gelden als reiziger van Reizen Lauwers steeds gewaarborgd zijn.

 

Reizen Lauwers is bereikbaar

Onze kantoren zijn vanaf 15 juni terug geopend en we verwelkomen u dan ook graag terug! Van maandag tot vrijdag van 09u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 17u30. Op zaterdag blijven wij momenteel nog even gesloten. Wij vragen u om tijdens uw bezoek de veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Telefonisch kan u ons bereiken op het nr 03/460.18.18 en per mail naar reizen@lauwers.be.

Blijf goed zorg dragen voor uzelf en voor elkaar en tot zeer binnenkort!

De familie Lauwers en medewerkers


Update 4 juni 2020

Beste klanten,

Vooreerst willen we u hartelijk danken voor de begripvolle reacties en de vele steunbetuigingen die we de laatste weken mochten ontvangen. Onder onze reizigers heerst solidariteit en dat doet ons enorm veel deugd!

Veiligheid boven alles

Gisteren kregen we het verlossende bericht van de Nationale Veiligheidsraad dat we vanaf 15 juni a.s. met zijn allen weer op reis kunnen gaan. Alvorens onze autocars terug kunnen vertrekken, moeten we nog even wachten op bijkomende informatie van de overheid en de bevoegde instanties.

Bij het versoepelen van deze maatregelen dient er namelijk een protocol te worden gevolgd. Deze sectorspecifieke richtlijnen laten ons immers toe uw reis in het post-coronatijdperk volgens de strikte veiligheidsvoorschriften te organiseren.

Wanneer kunt u vertrekken?

Dit hangt af van verschillende factoren en iedere reis vraagt haar specifieke benadering. Zo bekijken we per land of het wel mogelijk is om de grenzen over te steken. Sommige landen stellen dan weer bepaalde voorwaarden om hun land binnen te mogen.

We hebben de intentie om zoveel mogelijk reizen daadwerkelijk te laten plaatsvinden en volgen alles nauwgezet voor u op. Dit vraagt echter wel wat tijd en organisatie. Daarom zouden we u willen vragen nog even wat geduld uit te oefenen. Het spreekt voor zich dat we u op de hoogte stellen zodra de informatie concreet is.

U wordt door ons gecontacteerd

Indien we uw reis onverhoopt toch moeten annuleren dan nemen onze medewerkers van de reservatiedienst tijdig contact met u op en stellen ze u de nodige alternatieven voor. U hoeft ons dus niet zelf te contacteren. Alle reizen worden overigens chronologisch beoordeeld.

Op & top Belgisch

‘Op & top Belgisch’ dat is voor elk wat wils! Een dagje ertussenuit in de Kempen of liever een meerdaags verblijf in de Ardennen? Het accent wat meer op een actieve uitstap of volop genieten van onze culinaire streekproducten?

Met onze ‘Op & top Belgisch’-uitstappen herontdekken we tijdens de zomermaanden ons eigen land en rijden we letterlijk onze rijke geschiedenis in, van de Westhoek tot in Aarlen. We lichten alvast een tipje van de sluier met deze twee boeiende uitstappen:

  • Fietsen in de Westhoek
  • Actie in de Ardennen

Benieuwd naar de rest van ons ‘Op & top Belgisch’ aanbod? Hou de komende dagen dan vooral onze website en onze facebookpagina in de gaten!

Heropening kantoor

Op dit moment werken we nog even achter gesloten deuren. Heeft u vragen of wenst u alvast een nieuwe reis te boeken? Dan kunt u ons tijdens de voormiddag telefonisch contacteren op het nummer 03- 460 18 18. Daarnaast zijn we 24/24 online steeds bereikbaar op reizen@lauwers.be.

Vanaf 15 juni a.s. kunt u opnieuw terecht in ons kantoor en zo keren we stap voor stap terug naar onze normale werkzaamheden. Meer dan ooit gaan we de uitdaging aan om u op een duurzame en vooral veilige manier te laten genieten van al het mooie dat de wereld te bieden heeft.

We kijken er alleszins naar uit u spoedig terug aan boord van één van onze autocars te mogen verwelkomen.

Blijf intussen goed voor elkaar en uzelf zorgen!

Met hartelijke groet

Familie Lauwers


Update 30 mei 2020

Beste klanten,

Terwijl overal de versoepelingen zichtbaar en voelbaar zijn, wachten wij, de toeristische sector, nog steeds af op nieuws over hoe en wanneer veilig reizen. Wij hopen jullie zo snel mogelijk terug positief te kunnen berichten en wachten samen met u op meer duidelijkheid van onze overheid.

Is mijn reis geannuleerd en wanneer ontvang ik mijn tegoedbon?

Al onze reizen met vertrek tot en met 20 juni 2020 zijn tot op heden geannuleerd. U werd of wordt door ons persoonlijk gecontacteerd per email of per post met daarbij uw tegoedbon. Onze medewerkers stellen alles in het werk om de administratie die hiermee gepaard gaat, zo spoedig mogelijk af te handelen. Dit vergt echter enige tijd, mogen wij u vriendelijk vragen ons hierover NIET onnodig te contacteren. Mails hierover worden als niet-prioritair behandeld.

Voor reizen na 20 juni 2020 is er op dit moment nog geen beslissing genomen. Wij volgen de situatie op de voet op en nemen indien nodig ook voor deze reizen de nodige maatregelen. U wordt hierover dan ook ten gepasten tijde gecontacteerd. Gelieve ons daarvoor momenteel ook NIET te contacteren.

Kan ik met een gerust hart mijn geplande reis betalen?

Jazeker! Indien uw reis gepland staat met vertrek na 20 juni 2020, dient u uw voorschot/saldo te betalen voor de vervaldatum die u op uw bestelbon kan terugvinden. Mocht uw reis met vertrek na 20 juni 2020 toch geannuleerd worden omwille van het coronavirus, krijgt u uw betaalde bedrag terug in de vorm van een tegoedbon (zie M.B. van 19 maart 2020). De verzekeringsovereenkomst betreffende de bescherming tegen insolventie bij de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten dekt de terugbetaling van deze tegoedbonnen. Naast het feit dat ons familiebedrijf een financieel zeer sterk en gezond bedrijf is, zijn wij ook verzekerd bij het Garantiefonds Reizen. Dit wil zeggen dat uw betaalde gelden als reiziger van Reizen Lauwers steeds gewaarborgd zijn.

Blijft Reizen Lauwers bereikbaar?

Jazeker! Wij werken achter gesloten deuren en zijn enkel in de voormiddag telefonisch bereikbaar of 24/24 via ons gekend mailadres: reizen@lauwers.be. Uw mail zal zo snel als kan, maar met een mogelijke vertraging van enkele dagen verwerkt worden.

Zorg goed voor uzelf en elkaar en tot zeer binnenkort!

De familie Lauwers en medewerkers


Update 30 april 2020

Beste klanten,

Vorige week vrijdag werden de maatregelen omtrent het coronavirus door onze Nationale Veiligheidsraad verlengd tot en met 8 juni en wensen wij u op de hoogte te brengen van de nieuwe regeling omtrent uw reis.

Is mijn reis geannuleerd en wanneer ontvang ik mijn tegoedbon?

Al onze reizen met vertrek tot en met 31 mei 2020 zijn tot op heden geannuleerd. U werd of wordt door ons persoonlijk gecontacteerd per email of per post met daarbij uw tegoedbon. Onze medewerkers stellen alles in het werk om de administratie die hiermee gepaard gaat, zo spoedig mogelijk af te handelen. Dit vergt echter enige tijd, mogen wij u vriendelijk vragen ons hierover NIET onnodig te contacteren. Mails hierover worden als niet-prioritair behandeld.

Voor reizen na 31 mei 2020 is er op dit moment nog geen beslissing genomen. Wij volgen de situatie op de voet op en nemen indien nodig ook voor deze reizen de nodige maatregelen. U wordt hierover dan ook ten gepasten tijde gecontacteerd. Gelieve ons daarvoor momenteel ook NIET te contacteren.

Kan ik met een gerust hart mijn geplande reis betalen?

Jazeker!  Indien uw reis gepland staat met vertrek na 31 mei 2020, dient u uw voorschot/saldo te betalen voor de vervaldatum die u op uw bestelbon kan terugvinden. Mocht uw reis met vertrek na 31 mei 2020 toch geannuleerd worden omwille van het coronavirus, krijgt u uw betaalde bedrag terug in de vorm van een tegoedbon (zie M.B. van 19 maart 2020).  De verzekeringsovereenkomst betreffende de bescherming tegen insolventie bij de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten dekt de terugbetaling van deze tegoedbonnen. Naast het feit dat ons familiebedrijf een financieel zeer sterk en gezond bedrijf is, zijn wij ook verzekerd bij het Garantiefonds Reizen. Dit wil zeggen dat uw betaalde gelden als reiziger van Reizen Lauwers steeds gewaarborgd zijn.

Blijft Reizen Lauwers bereikbaar?

Conform de maatregelen van de overheid is ons kantoor gesloten tot nader bericht. Wij blijven bereikbaar via ons gekend mailadres: reizen@lauwers.be. Uw mail zal zo snel als kan, maar met een mogelijke vertraging van enkele dagen verwerkt worden.

Zorg goed voor uzelf en elkaar en wij danken u voor uw begrip en uw vertrouwen!

De familie Lauwers en medewerkers


Update 16 april 2020

Beste klanten,

Terwijl de anders voor ons zo drukke paasvakantie bijna op zijn einde loopt, werden gisteren de maatregelen omtrent het coronavirus door onze Nationale Veiligheidsraad verlengd tot en met 3 mei en wensen wij u op de hoogte te brengen van de nieuwe regeling omtrent uw reis.

Is mijn reis geannuleerd en wanneer ontvang ik mijn tegoedbon?

Al onze reizen met vertrek tot en met 10 mei 2020 zijn tot op heden geannuleerd. U werd of wordt door ons persoonlijk gecontacteerd per email of per post met daarbij uw tegoedbon. Onze medewerkers stellen alles in het werk om de administratie die hiermee gepaard gaat, zo spoedig mogelijk af te handelen.  Dit vergt echter enige tijd, mogen wij u vriendelijk vragen ons hierover NIET onnodig te contacteren. Mails hierover worden als niet-prioritair behandeld.

Voor reizen na 10 mei 2020 is er op dit moment nog geen beslissing genomen. Wij volgen de situatie op de voet op en nemen indien nodig ook voor deze reizen de nodige maatregelen. U wordt hierover dan ook ten gepasten tijde gecontacteerd. Gelieve ons daarvoor momenteel ook NIET te contacteren.

Kan ik met een gerust hart mijn geplande reis betalen?

Jazeker!  Indien uw reis gepland staat met vertrek na 10 mei 2020, dient u uw voorschot/saldo te betalen voor de vervaldatum die u op uw bestelbon kan terugvinden. Mocht uw reis met vertrek na 10 mei 2020 toch geannuleerd worden omwille van het coronavirus, krijgt u uw betaalde bedrag terug in de vorm van een tegoedbon (zie M.B. van 19 maart 2020).  De verzekeringsovereenkomst betreffende de bescherming tegen insolventie bij de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten dekt de terugbetaling van deze tegoedbonnen. Naast het feit dat ons familiebedrijf een financieel zeer sterk en gezond bedrijf is, zijn wij ook verzekerd bij het Garantiefonds Reizen. Dit wil zeggen dat uw betaalde gelden als reiziger van Reizen Lauwers steeds gewaarborgd zijn.

Blijft Reizen Lauwers bereikbaar?

Conform de maatregelen van de overheid is ons kantoor gesloten tot en met 3 mei. Wij blijven bereikbaar via ons gekend mailadres: reizen@lauwers.be. Uw mail zal zo snel als kan, maar met een mogelijke vertraging van enkele dagen verwerkt worden.

Zorg goed voor uzelf en elkaar en wij danken u voor uw begrip en uw vertrouwen!

De familie Lauwers en medewerkers


Update 30 maart 2020

Beste klanten,

Vorige week vrijdag werden de maatregelen omtrent het coronavirus door onze Nationale Veiligheidsraad verlengd tot en met 19 april en wensen wij u op de hoogte te brengen van de nieuwe regeling omtrent uw reis.

Is mijn reis geannuleerd en wanneer ontvang ik mijn tegoedbon?

Al onze reizen met vertrek tot en met 30 april 2020 zijn tot op heden geannuleerd. U werd of wordt door ons persoonlijk gecontacteerd per email of per post met daarbij uw tegoedbon. Onze medewerkers stellen alles in het werk om de administratie die hiermee gepaard gaat, zo spoedig mogelijk af te handelen.  Dit vergt echter enige tijd, mogen wij u vriendelijk vragen ons hierover NIET onnodig te contacteren. Mails hierover worden als niet-prioritair behandeld.

Voor reizen na 30 april 2020 is er op dit moment nog geen beslissing genomen. Wij volgen de situatie op de voet op en nemen indien nodig ook voor deze reizen de nodige maatregelen. U wordt hierover dan ook ten gepasten tijde gecontacteerd. Gelieve ons daarvoor momenteel ook NIET te contacteren.

Kan ik met een gerust hart mijn geplande reis betalen?

Jazeker! Indien uw reis gepland staat met vertrek na 30 april 2020, dient u uw voorschot/saldo te betalen voor de vervaldatum die u op uw bestelbon kan terugvinden. Mocht uw reis met vertrek na 30 april 2020 toch geannuleerd worden omwille van het coronavirus, krijgt u uw betaalde bedrag terug in de vorm van een tegoedbon (zie M.B. van 19 maart 2020).  De verzekeringsovereenkomst betreffende de bescherming tegen insolventie bij de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten dekt de terugbetaling van deze tegoedbonnen. Naast het feit dat ons familiebedrijf een financieel zeer sterk en gezond bedrijf is, zijn wij ook verzekerd bij het Garantiefonds Reizen. Dit wil zeggen dat uw betaalde gelden als reiziger van Reizen Lauwers steeds gewaarborgd zijn.

Blijft Reizen Lauwers bereikbaar?

Conform de maatregelen van de overheid is ons kantoor gesloten tot en met 19 april. Wij blijven bereikbaar via ons gekend mailadres: reizen@lauwers.be. Uw mail zal zo snel als kan, maar met een mogelijke vertraging van enkele dagen verwerkt worden.

Zorg goed voor uzelf en elkaar en wij danken u voor uw begrip en uw vertrouwen!

De familie Lauwers en medewerkers


Update 24 maart 2020

Beste klanten,

Het coronavirus heeft ondertussen het doen en laten van ieder van ons serieus op zijn kop gezet.

Reizen Lauwers heeft de voorbije week er prioriteit aan gegeven om alle reizigers die een reis geboekt hadden met vertrek tot en met 6 april 2020 , en die deze reis omwille van het coronavirus geannuleerd zagen, te contacteren.

Voorbije vrijdag, werd het Ministerieel Besluit van 19 maart 2020 tot het gebruik van vouchers in geval van annulering in het kader van de COVID-19-crisis, goedgekeurd.

Wat betekent dit Ministerieel Besluit van 19 maart 2020?

De terugbetaling van reeds betaalde reissommen voor geannuleerde reizen zullen in de vorm van een tegoedbon afgeleverd worden.  Deze tegoedbon kan door de klant als betaling aangewend worden bij boeking van een volgende reis. De verzekeringsovereenkomst betreffende de bescherming tegen insolventie bij de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten dekt de terugbetaling van deze tegoedbonnen. Reizen Lauwers is hiervoor verzekerd bij het Garantiefonds Reizen.

Lees hier het persbericht dat door de beroepsfederaties hieromtrent gestuurd werd.

Is mijn reis geannuleerd en wanneer ontvang ik mijn tegoedbon?

Tot op heden zijn al onze reizen met vertrek tot en met 19 april 2020 geannuleerd. U werd of wordt door ons persoonlijk gecontacteerd per email of per post met daarbij uw tegoedbon. Onze medewerkers stellen alles in het werk om de administratie die hiermee gepaard gaat, zo spoedig mogelijk af te handelen.  Dit vergt echter enige tijd, mogen wij u vriendelijk vragen ons hierover NIET onnodig te contacteren. Mails hierover worden als niet-prioritair behandeld.

Voor reizen na 19 april 2020 is er op dit moment nog geen beslissing genomen. Wij volgen de situatie op de voet op en nemen indien nodig ook voor deze reizen de nodige maatregelen. U wordt hierover dan ook ten gepasten tijde gecontacteerd. Gelieve ons daarvoor momenteel ook NIET te contacteren.

Blijft Reizen Lauwers bereikbaar?

Conform de maatregelen van de overheid is ons kantoor gesloten tot 5 april. Wij blijven bereikbaar via ons gekend mailadres: reizen@lauwers.be. Uw mail zal zo snel als kan, maar met een mogelijke vertraging van enkele dagen verwerkt worden.

Zorg goed voor uzelf en elkaar en wij danken u voor uw begrip en uw vertrouwen!

De familie Lauwers en medewerkers


Update 16 maart 2020

Beste klanten,

Het is onze grootste bekommernis om enerzijds goed en duidelijk te communiceren en anderzijds onze klanten goed en veilig te laten reizen.

Na diepgaand beraad en rekening houdende met alle factoren hier in België en op de bestemmingen hebben wij beslist dat alle reizen geannuleerd worden voor de vertrekken tot en met 06 APRIL 2020. Wat daarna zal gebeuren zal later beslist worden.

Ook zullen vanaf morgen Dinsdag 17 Maart 2020 onze kantoren NIET meer bezoekbaar of toegankelijk zijn. De twee enige kanalen om ons te contacteren zijn per telefoon 03 460 18 18 en per email op reizen@lauwers.be.

Voor écht dringende gevallen waarvoor een bezoek nodig is dient u vooraf een afspraak te maken!

Wees er aub van overtuigd dat wij hier achter de schermen allemaal onze uiterste best doen om al onze klanten te verwittigen. WIJ CONTACTEREN ALLE KLANTEN ZELF in volgorde van de vertrekken en wij willen u daarom vriendelijk vragen om niet onnodig zelf met ons contact op te nemen want iedereen heeft nu al meer dan de handen vol om alles goed op te volgen.

Wij blijven uur per uur en dag per dag alles op de voet volgen met maximale inzet voor onze gewaardeerde klanten.

Zorg goed voor uzelf en bedankt voor uw begrip en uw vertrouwen.

De familie Lauwers en medewerkers